Wen dagen

Home / Voor u als ouder / Wen dagen

Wendagen

Tijd om te wennen.
Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met “KinderOpvang De Vlinder”, de nieuwe omgeving, de ruimte, de leidsters en de andere kinderen, hebben we ‘wendagen’ ingesteld.
We stemmen daarin ook het voedingsschema, het slaapritme en de manier van omgaan met het kind thuis en bij “KinderOpvang De Vlinder” op elkaar af.
De eerste wendag vindt plaats vóór de ingangsdatum in het contract – wij nemen hierover telefonisch contact met u op.

Op de eerste dag komt het kind drie kwartier wennen met een van de ouders.
U maakt kennis met ons en neemt samen de eet- en slaapgewoonten, het troosten, spelen en eventueel de zindelijkheid door.
De tweede wendag komt uw kind een halve dag op de groep.
Er wordt veel aandacht geschonken aan het afscheid nemen.
Op de derde wendag komt uw kind een hele, maar korte dag.

Bij het invullen van de gewenste ingangsdatum op het aanmeldingsformulier vragen wij u rekening te houden met het feit dat de tweede en derde wendag plaatsvinden vanaf de datum van plaatsing. De plaatsing en daarmee ook de facturering starten altijd de 1e van de maand.

En voor de ouders …
We vinden het belangrijk dat kinderen maar ook ouders zich op hun gemak voelen.
Daarom staat de koffie/thee altijd klaar tussen 7.00 en 9.00 uur.
Ook schrijven we iedere dag, mits de drukte het toelaat, een verhaaltje in een schriftje over hoe het die dag is gegaan met uw kleine vlinder.
U kunt dan thuis ook eens rustig kijken hoe de dag is verlopen.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!