VVE

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jongere kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling.  Deze zijn bedoeld voor alle kinderen, maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. KinderOpvang de Vlinder is sinds 2014 actief met VVE.

Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod komt bij ons tot stand met de methode startblokken. Startblokken werkt met betekenisvolle thema’s uit de belevenis wereld van het kind. Deze thema’s duren zo’n 4 weken, hiermee wordt de ruimte ingericht en is er extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten. Daarnaast is de input van de kinderen erg belangrijk en daar wordt dan ook op ingespeeld. Petra Schwartz heeft ook overleg met de verpleegkundigen van het consultatiebureau. Ook zij volgen de ontwikkeling van het kind en waar nodig is krijgen de kinderen en ouders ook van hen speciale ondersteuning. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit betekend dat zij het advies krijgen extra dagdelen te komen.

Doormiddel van deze methode zorgt KinderOpvang de Vlinder ervoor dat alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!