Scholing voor pedagogisch medewerkers

Home / Voor u als ouder / Scholing voor pedagogisch medewerkers

Scholing

Kinder-EHBO

Hoe goed je ook oplet: een ongeluk zit in een klein hoekje.
Het is van belang om een cursus kinder-EHBO te volgen, om precies te weten wat je moet doen ingeval van nood.

Daarom zijn alle pedagogisch medewerkers van KinderOpvang De Vlinder

gecertificeerd met een kinder-EHBO. Petra Schwartz is ook in het bezit van een Reanimatie en algemene EHBO. Ilvie Pieterse en Rudie Schwartz zijn in het bezit van BHV.
Op KinderOpvang De Vlinder is ook een EHBO-kit aanwezig, hierbij hangt een lijst met alles wat er in hoort te zitten.

Werken met 0-jarigen
Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, zullen hiervoor aanvullende scholing krijgen. Daar wij werken met een verticale groep zullen al onze pedagogisch medewerkers deze opleiding volgen. Hiervoor word net als bij de taal eis, een ingroeiperiode van vijf jaar gehanteerd.

Taaltoets 3F
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een pre in kinderopvang. Hiermee kunnen we de kinderen een stimulerende en verrijkende taalomgeving bieden. Tevens is het beschikken over een hoog taalniveau van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.  Van een pedagogisch medewerker die het Nederlands goed beheerst, leren kinderen een grote basiswoordenschat en zinsconstructie. Door dit optimaal te kunnen bieden hebben de meeste van onze pedagogisch medewerkers de taaltoets 3F al gehaald of zullen hier op korte termijn mee starten. Het ministerie heeft besloten dat hiervoor een ingroei periode is van vijf jaar. (tot 01-01-2023)

Startblokken
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen is KinderOpvang de Vlinder actief met het VVE programma Startblokken.  Enkele pedagogisch medewerkers van de Vlinder hebben de opleiding voor startblokken al gevolgd en enkelen volgen deze momenteel nog.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!