Personenregister

Home / Voor u als ouder / Personenregister

Personenregister

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zicht inschrijven in het personenregister kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend of strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Zo maken we de kinderopvang veiliger.

Wie moet zich inschrijven?

  • Volwassen huisgenoten
  • Vaste medewerkers
  • Administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • Stagiaires
  • Iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren. Je bent structureel aanwezig als je minstens 1 keer in de 3 maanden een half uur op locatie bent. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!