Oudercommissie

Home / Voor u als ouder / Oudercommissie

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een Oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De directie van KinderOpvang De Vlinder onderschrijft de uitgangspunten van de wet en zijn voorstander van betrokkenheid en inspraak van ouders.

KinderOpvang De Vlinder is er voorstander van om de inspraak van ouders zo laag mogelijk in de organisatie vorm te geven. Op deze wijze worden alle onderwerpen waarbij inspraak van ouders mogelijk en gewenst is besproken op een niveau dat dicht bij de ouders staat.

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking naar de ouders over activiteiten die de oudercommissie onderneemt.

Van de Oudercommissies wordt naast hun adviserende rol, een actieve bijdrage verwacht bij:

  • het organiseren van ouder- en/of thema-avonden;
  • het inbrengen van informatie voor de nieuwsbrief;
  • het meewerken aan bijzondere activiteiten.

De volgende ouders vertegenwoordigen de oudercommissie:

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!