Kijk-kindvolgsysteem

Home / Voor u als ouder / Kijk-kindvolgsysteem

Kijk-kindvolgsysteem

Onlangs zijn we gestart met het werken in het Kijk-kindvolgsysteem.

Zo hebben de pedagogisch medewerkers ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap zetten. Daardoor zullen er vaker observaties plaats vinden en kunnen we de ontwikkeling van u kind beter in kaart brengen

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!