Elk kind een mentor

Home / Voor u als ouder / Elk kind een mentor

Elk kind een mentor

an ieder kind is een mentor toegewezen. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor hoeft niet perse een van de vaste gezichten van het kind te zijn.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!