Dagindeling kinderopvang

Home / Voor u als ouder / Dagindeling kinderopvang

07:00 – 09:00

Brengen

De kinderen worden gebracht, ouders kunnen overdragen aan de leidsters of er nog bijzonderheden zijn.

09:00 – 09:30

Aan tafel

De kinderen gaan aan tafel, om een kring praatje te houden, liedjes zingen wat drinken en een cracker eten.

10:00 – 10:15

Activiteit

De grote kinderen gaan plassen, handen wassen. Daarna buitenspelen, met een leidster op pad, knutselen, groepsactiviteit of vrij spelen. De baby’s hebben zoveel mogelijk hun eigen ritme van thuis, ze krijgen de fles of gaan even slapen.

11:30 – 12:00

Wakker worden

De meeste kinderen die twee keer slapen worden nu meestal wakker en krijgen hun fles, of het is even knuffeltijd. De kinderen wassen hun handen en nemen plaats aan tafel, hier gaan we een liedje zingen en dan gaan de kinderen die dat mogen een broodje eten met melk.

12:00 – 12:15

Slapen

De kinderen wassen hun handen, de kinderen die gaan slapen mogen zich uitkleden en worden hierin gestimuleerd. Na een verhaaltje, of een rustig muziekje gaan de kinderen slapen. De baby’s worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, kruipen, zitten etc. Krijgen hun fles wanneer dit nodig is. De kinderen die helemaal niet slapen, kunnen een rustige activiteit doen, boekje lezen op de bank of even tekenen.

14:30 – 14:45

Wakker worden

De meeste kinderen die één keer slapen worden wakker, de kinderen die twee keer slapen gaan nu naar bed. De kinderen die uit bed komen worden gestimuleerd om te plassen op de wc’s en daarna weer gestimuleerd om zichzelf aan te kleden. Natuurlijk houden de leidsters alles goed in de gaten en helpen zij daar waar nodig is.

15:00 – 15:30

Verhaaltjes vertellen

De grote kinderen krijgen fruit en wat drinken en er word een verhaaltje voor gelezen of een liedje gezongen, ook mogen de kinderen zelf hun verhaal vertellen.

15:30 – 16:30

Spelen

De kinderen kunnen gaan spelen. Buiten spelen (bij mooi weer) knutselen, vrijspelen, groepsactiviteit, etc.

16:30 – 18:00

Ophalen

Alle kinderen worden vanaf 16:00 tot 18:30 opgehaald. De ouders/verzorgers krijgen een overdracht hoe de dag is gegaan wat de bijzonderheden zijn. De kinderen die er om 17:00 uur nog zijn krijgen nog even wat drinken en/of iets te eten.

KinderOpvang

De Vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!