Communicatie

Home / Voor u als ouder / Communicatie

Communicatie

KinderOpvang De Vlinder hecht veel waarde aan open en eerlijke communicatie met ouders. We vinden het belangrijk dat u als ouder wordt geïnformeerd over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind;  KinderOpvang De Vlinder is partner in de opvoeding.

Het is daarom belangrijk om gegevens over de ontwikkeling uit te wisselen, zodat wederzijdse inzichten over de ontwikkeling en de opvoeding vergroot worden.

Goede communicatie met ouders is erg belangrijk. Dit gebeurt bij KinderOpvang De Vlinder op verschillende manieren. Naast dagelijkse mondelinge overdracht tijdens het halen en brengen heeft ieder kind een
eigen schriftje. In dit schriftje worden de dagelijkse belevenissen van ieder kind maar ook bijzondere gebeurtenissen, grappige uitspraken en dergelijke beschreven. Bij kinderen onder de anderhalf jaar zal er wekelijks in het schriftje worden geschreven.

Daarnaast maken we gebruik van het kindvolgsysteem. Van elk kind wordt een dossier aangelegd. Hierin wordt het welbevinden van uw kind en de ontwikkeling tijdens het verblijf beschreven. Om het welbevinden van de kinderen te kunnen bepalen worden er gerichte observaties gedaan door de pedagogisch medewerkers. Naar aanleiding van de observaties wordt u minimaal een keer per jaar uitgenodigd voor een kindgesprek. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u hier behoefte aan heeft.

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van allerlei nieuws en ontwikkelingen bij KinderOpvang De Vlinder en binnen de kinderopvang in het algemeen.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!