Vierogen principe

Home / Over ons / Vierogen principe

Vier ogen principe

Vanaf 1 juli 2013 treedt het “vierogenprincipe” in werking. Dit principe houdt in dat altijd een volwassenen moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

KinderOpvang De Vlinder heeft elk jaar overleg met de oudercommissie en voor de invulling van het 4-oge n principe wordt de oudercommissie elk jaar om advies gevraagd. De oudercommissie heeft ingestemd met de huidige invulling van het 4-ogen principe.

Voor nu ziet de invulling van het 4-ogenprincipe er als volgt uit: Normaal gesproken staan er iedere dag 2 leidsters en eventueel een stagiaire op de groep. In de vakantieperioden zijn de stagiaires vrij, maar zijn er nog steeds twee leidsters. De leidsters beginnen niet allebei op dezelfde tijd, hierdoor kan er in de ochtend tot 08.30 uur en ná 17.00 uur maar één leidster op de groep staan, zodoende komt Petra regelmatig de groep binnen lopen. Hiermee zijn er in principe steeds twee volwassenen aanwezig óf elk moment binnen kunnen lopen.

In de uitzonderingssituatie dat er zo weinig kindjes zijn dat er maar één leidster op de groep staat is er buiten de vakanties een stagiaire. Daarnaast kan het zo zijn dat Petra dan vrij is en ook geregeld de groep binnenloopt.

Tot slot heeft KinderOpvang De Vlinder een achterwacht Rudie. Met deze achterwacht is afgesproken dat hij ook komt binnen lopen. Zo kan er op elk moment een andere volwassenen meekijken.

Tijdens de opvang staan de camera en babyfoon continu aan, zodat in de groep slaapkamer activiteiten bekeken kunnen worden. Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen ook in het speelhuisje spelen. Als er twee leidsters buiten zijn mogen de kinderen boven in het speelhuisje spelen en één leidster kan dan toezicht houden. Wanneer er activiteiten m et de kinderen in het speelhuisje plaats vinden, zullen de leidsters de babyfoon meenemen, zodat andere leidsters in de groep kunnen meeluisteren.

Wij en ook de oudercommissie zijn van mening,dat het ook heel erg belangrijk voor de kinderen is om met de leidster op pad te kunnen. De favoriete uitjes met de bakfiets willen we onze kinderen niet ontnemen. Voor uitjes wordt gekozen om naar openbare gelegenheden te gaan. Wij zijn goed herkenbaar voor buitenstaanders door de opdruk op de bakfiets en leidsters hebben een hesje met logo aan.

Daar we niet altijd in gelegenheid zijn om met twee personen op pad te kunnen, bespreken we dit met het eerste 10 min gesprek (kind 1 jaar) en hopen we dat u toestemming geeft voor deze activiteiten.

In de uitzonderingssituatie dat er zo weinig kindjes zijn dat er maar één leidster op de groep staat is er buiten de vakanties een stagiaire. Daarnaast kan het zo zijn dat Petra dan vrij is en ook geregeld de groep binnenloopt.

Met ingang van 01-01-2018 moeten wij volgens ikk wetgeving de uren wanneer de pedagogisch medewerkers alleen op de groep staan (max 3 uur per dag) gaan registreren. Deze uren zullen ook openbaar zijn in het pedagogisch beleidsplan. Zodoende staan de tijden hieronder vermeld:

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
7.00-8.00 7.00-8.30 7.00-8.00 7.00-8.00 6.30-8.00
17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.30 17.30-18.00

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!