Privacybeleid

Home / Over ons / Privacybeleid

Privacybeleid

Zonder persoonlijke gegevens van ouders, kinderen en medewerkers kunnen we ons werk niet doen. Persoonlijke gegevens van mensen zijn privacygevoelig. Daarom;

  • Gaan we zorgvuldig om met persoonlijke gegevens
  • Zorgen we dat mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt.
  • Hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht.
  • Overleggen wij altijd eerst met ouder of informatie gedeeld mag worden met derden, wanneer er een extern persoon deze gegevens nodig heeft.

Met deze privacyrichtlijnen voldoen we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijnen zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt. Het gaat om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!