Pedagogisch beleid

Home / Over ons / Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.
Pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling en opvoeden van kinderen; en vormt de basis voor het dagelijks pedagogisch handelen in de groep.
Zowel leidsters als ouders zijn in dit proces betrokken.

In het plan van aanpak wordt het pedagogisch handelen in de groep zichtbaar en toetsbaar gemaakt.
We beschrijven hoe de pedagogisch medewerkers met de kinderen werken, hoe de ruimte is ingericht en hoe er met de ouders wordt samengewerkt.
Jaarlijks wordt dit plan van aanpak besproken en zo nodig bijgesteld.

Met dit pedagogische plan kunnen we de kwaliteit van de opvang steeds verbeteren.
Het pedagogische beleid van KinderOpvang De Vlinder is gebaseerd op de ideeën van verschillende pedagogen en diverse pedagogische theorieën.

Ouders kunnen ons pedagogisch beleid en het werkplan inzien op de vestiging.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!