Ouderbeleid

Home / Over ons / Ouderbeleid

Ouderbeleid

Vanuit de doelstelling van VVE is het van groot belang ouders van (doelgroep) kinderen die thuis weinig ondersteunend gedrag vertonen, aan te sporen om meer met hun kind te doen. Hiervoor is belangrijk dat scholen en peuterspeelzalen (kinderdagverblijven) beleid ontwikkelen en vastleggen, waarin vragen beantwoord worden zoals:

  • Wat voor ouders hebben wij (taalachtergrond, opleidingsniveau, werkend/niet werkend en sociaal-economische factoren)? En op welke ouders gaan wij ons richten?
  • Wat zijn hun mogelijkheden en wensen?
  • Op welke wijze willen wij dat de ouders actief de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren?
  • Welke concrete doelen stellen wij op dit gebied?
  • Welke activiteiten kunnen wij uitvoeren om onze doelen te bereiken?

Door de activiteiten vanuit dit beleid gericht in te zetten, kan de participatie van ouders en de mate waarin ze thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten doen, vergroot worden.

Ouders vertrouwen hun kind toe aan het kinderdagverblijf. Wij als het kinderdagverblijf vinden het belangrijk dat ouders ondersteuning krijgen bij de wijze waarop zij thuis de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Een warme, sensitieve, responsieve stijl van opvoeden leidt tot een veilige hechting bij jonge kinderen. Deze manier van opvoeden geeft het kind zelfvertrouwen en vormt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. Niet zozeer de participatie op het kinderdagverblijf, maar de betrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De kern van het ouderbeleid is dat ouders ondersteuning krijgen bij de wijze waarop zij thuis de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Visie KinderOpvang De Vlinder: De betrokkenheid van de ouders is belangrijk omdat het kinderdagverblijf en ouders de opvoedingstaak delen. Om peuters optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden, heeft het kinderdagverblijf een taak ten opzichte van ouders /verzorgers. Wij betrekken ouders actief bij de periode dat kinderen het kinderdagverblijf bezoeken. We willen samen met ouders optrekken in de opvoeding van het kind. Door samen te overleggen, elkaar te informeren, samen af te stemmen, samen te stimuleren en samen te bieden wat het kind in deze periode nodig heeft, wordt het educatief partnerschap gestimuleerd. Dit samen optrekken in de opvoeding draagt positief bij aan de ontwikkelingskansen voor het kind.

KinderOpvang De Vlinder heeft hiervoor een ouderbeleid ontwikkeld, waarin bovenstaande vragen worden beantwoord. Wij streven er naar ouders betrokken te laten worden bij ons kinderdagverblijf. Dit doen wij door regelmatig thema-avonden of andere activiteiten te organiseren.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!