Klachtenbeleid

Home / Over ons / Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

KinderOpvang De Vlinder wil goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn, kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken.

Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt met de ouders m.b.t. de wensen/behoeften van de ouders en hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over de voor hen relevante regels en procedures binnen KinderOpvang De Vlinder. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen, behoeften en regels, kunnen zaken anders gaan dan ouders willen of verwachten.

Iedere klant van KinderOpvang De Vlinder heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Als een klant een klacht heeft, kunnen twee wegen bewandeld worden: de interne en externe route. Intern houdt in dat de klant binnen KinderOpvang De Vlinder gehoor tracht te vinden. Extern betekent dat de klant direct of na afsluiting van de interne route een externe instantie benadert. De klant kan hiervoor de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen benaderen.

In de klachtenregeling van KinderOpvang De Vlinder worden de doelstellingen en uitgangspunten beschreven. Tevens is de procedure opgenomen voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling.

KinderOpvang

De vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!